Aktualności

Zobacz co u nas słychać

MF nie pracuje nad likwidacją wspólnego rozliczenia oraz ulg na dzieci

Ministerstwo Finansów informuje, że nie prowadzi prac zakładających likwidację ulg na dzieci oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem.Wypowiedź wiceministra finansów Leszka Skiby została błędnie zinterpretowana przez dziennikarza. Pan Minister odpowiadając w Sejmie na pytanie posłanki PO stwierdził, że przy konstrukcji jednolitego podatku nie zostanie wykorzystany pomysł PO dzielenia dochodu przez liczbę osób w rodzinie (czyli rodziców i dzieci). Przedstawiane dotąd rozwiązania reformy podatków przygotowywane są przez zespół międzyresortowy w KPRM. Rząd premier Beaty Szydło już wprowadził wspierający rodziny program Rodzina 500+, nie ma więc potrzeby wprowadzania nowych prorodzinnych preferencji podatkowych.

27 listopada 2016

Kwota wolna od podatku

Politycy zapowiadają, że kwota wolna miałaby wynosić 6600 zł dla osób zarabiających 6-11 tys. zł rocznie. Osoby zarabiające mniej wcale nie płaciłyby podatku dochodowego. Dalej następowałyby kolejne progi dochodowe, czyli podatnicy o dochodach powyżej 11 tys. zł rocznie korzystaliby z obecnej wysokości kwoty wolnej (3089 zł). Im wyższe dochody, tym niższa kwota wolna od podatku. „Zamożni” Polacy, których dochody zaliczamy do drugiego progu podatkowego, najprawdopodobniej zostaną zupełnie pozbawieni kwoty wolnej od podatku.

oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Usługi księgowe

Doradztwo podatkowe

 

 

 

Rozliczanie PIT-ów

Pomoc przy zakładaniu i rozliczaniu firmy

Kadry i płace

Inne usługi

O nas

Kilka słów o naszej firmie

Biuro rachunkowe Raj-Podatkowy pow­stało w 2011 roku z myślą o kom­plek­sowej obsłudze firm i osób fizy­cznych prowadzą­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na tere­nie Warszawy i okolic. Firma mieści się w Warsza­wie przy ulicy Sobieskiego 10 (Wilanów). Świad­czy usługi z zakresu sze­roko rozu­mi­anej księ­gowości dla małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz osób fizycznych.

kontakt

Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy!

dojazd

Biuro Rachunkowe Maciej Paca, ul. Jana III Sobieskiego 10 lok 69, 02-957 Warszawa