Aktualności

Zobacz co u nas słychać

Likwidacja górnego limitu składek ZUS. W 2018 roku więcej na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Opublikowano projekt o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 18 października 2017. Resort pracy chce, aby składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była odprowadzana od całości przychodu, a nie jak obecnie, tylko do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli przychodu rocznego nieprzekraczającego 127.890 zł.

28 października 2017

oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Usługi księgowe

Doradztwo podatkowe

 

 

 

Rozliczanie PIT-ów

Pomoc przy zakładaniu i rozliczaniu firmy

Kadry i płace

Inne usługi

O nas

Kilka słów o naszej firmie

Biuro rachunkowe Raj-Podatkowy pow­stało w 2011 roku z myślą o kom­plek­sowej obsłudze firm i osób fizy­cznych prowadzą­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na tere­nie Warszawy i okolic. Firma mieści się w Warsza­wie przy ulicy Sobieskiego 10 (Wilanów). Świad­czy usługi z zakresu sze­roko rozu­mi­anej księ­gowości dla małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz osób fizycznych.

kontakt

Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

dojazd

Biuro Rachunkowe Maciej Paca, ul. Jana III Sobieskiego 10 lok 69, 02-957 Warszawa