Biuro Rachunkowe Wilanów
Raj podatkowy
Zapoznaj się z naszą ofertą

Aktualności

Zobacz co u nas słychać

Kwota wolna od podatku

20 października Trybunał Konstytucyjny zbada, czy kwota wolna od podatku dochodowego, a dokładniej art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w części dotyczącej kwoty zmniejszającej podatek jest zgodny z Konstytucją RP.

5 października 2015

Składki ZUS za wrzesień 2015

ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

Ubezpieczenie społeczne: 754,67zł (składki preferencyjne: 166,79zł)
bez ubez. chorobowego: 696,47zł (składki preferencyjne: 153,93zł)

Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41zł

Fundusz Pracy: 58,20zł

1 października 2015

oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

KPiR

Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

 • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracownika naszego biura na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Rozliczanie operacji z rachunków bankowych,
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie oraz składanie deklaracji,
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Fundusz Pracy i FGŚP z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury,
 • Sporządzenie zeznania rocznego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych (Wewnątrzwspólnotowe Nabycia i Dostawy), deklaracje VAT-UE, SAD,
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków i innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • inne czynności…

Rozliczenia PIT-ów

Rozliczanie Pit-ów

Oferujemy usługi związane z rozliczaniem rocznym:

 • osób fizycznych uzyskujących dochód z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło(PIT-37),
 • osób prowadzących diałalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L),
 • osób osiągających dochód ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną (PIT-38),
 • osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28),
 • inne… 

 

 

Księgi handlowe

Wyprowadzanie zaległości

O nas

Kilka słów o naszej firmie

Biuro rachunkowe Raj-Podatkowy pow­stało w 2011 roku z myślą o kom­plek­sowej obsłudze firm i osób fizy­cznych prowadzą­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na tere­nie Warszawy i okolic. Firma mieści się w Warsza­wie przy ulicy Sobieskiego 10 (Wilanów). Świad­czy usługi z zakresu sze­roko rozu­mi­anej księ­gowości dla małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz osób fizycznych.

kontakt

Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy!

dojazd

Biuro Rachunkowe Wilanów, ul. Jana III Sobieskiego 10 lok 69